ನೆನಪು..
Our social:

Sunday, August 11, 2013

ನೆನಪು..


ಮನವೇಕೋ ನೆನೆಯುತಿದೆ 
ಅಂದು ಮರೆತ ಹುಡುಗಿಯ
ಮಾಡಬಾರದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ.

ಆಡಿದ ಆಟಗಳೆಷ್ಟು, 
ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಷ್ಟು,
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ
ನೆನಪ ಬಗೆದಷ್ಟು.

ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಯಸ್ಸು,
ಅರಿಯಲಾರದ ಮನಸ್ಸು
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು,
ಸಾವಿರ-ಸಾವಿರ ಕನಸು.

ಅಂದು ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಷ,
ಮನದಿ ಮುಡಿಸಿತ್ತು ಹರ್ಷ
ಇಂದು ನೆನೆದರೆ ಅನಿಸುವುದು,
ಈ ಬಾಳು ನಿಶ್ಯೇಷ

ಅಂದು ನೀ ನನ್ನ 
ಅಗಲಿದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ನನ್ನ ಮನಸು ಮೌನ
ಮಾತು ಮರಣ.

ಕಳೆದು ಹೋದ ಜೀವನ
ನೆನೆದರೆ ಏನುಂಟು?
ಈ ಬಾಳ ಸಂತೆಯಲಿ
ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವುಂಟು

ನಡೆದುದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನೆದು ನಡೆದರೆ,
ಹೇಗೆ ಸಾಗಿತು ಜೀವನ?
ಗತಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಡೆದರೆ
ತಣ್ಣಗಿರುವುದು ಈ ಮೈ ಮನ.

-- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

0 comments:

Post a Comment