Tuesday, September 10, 2013

ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾರ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು!

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಯ್ಗುಡುವ ಶಬ್ದಗಳ ಮೊರೆತ
ಕಾಲ್ಗಳ ಸಂಧಿಯಲಿ, ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕಡೆತ.

ಒಂದನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಪ್ರತಿಕಾರ
ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯವೇನು ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಹಾರ!

ಅರೆ ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಹೊಡೆದದ್ದೇ ಹೊಡೆದದ್ದು
ನಿಲ್ಲಲಾರದು ಇವುಗಳ ಗುಂಯ್ಗಿಡುವ ಸದ್ದು.

ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆ, ಆಲ್ ಔಟ್ ಅಂತೆ
ಇವುಗಳದು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಸಂತತಿಯಂತೆ.

ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸಾಯಲ್ಲ
ಯಾವ ಔಷಧಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ.

ಉಳಿದುದ್ದೊಂದೆ ಶಬ್ಧವೇಧಿಯ ವಿದ್ಯೆ
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಬಿಳಲಾರದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ!

-- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

No comments:

Post a Comment