ಬಯಲ ದಾರಿ
Our social:

Tuesday, December 7, 2021

ಬಯಲ ದಾರಿ


 ಬಾಗಿದ ತೆನೆಗಳ ನಡುವೆ

ಬೈತಲೆಯಂತ ಹಾದಿ

ಸಾಗಿಹುದು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ

ತುದಿಯಿಲ್ಲದ ಅನಂತದೆಡೆಗೆ

 

ತುಂಡು ಭೂಮಿಗಳೇ

ಮತ್ತೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ

ಅವಗೊಂದು ಪಾಲು

ಇವಗೊಂದು ಪಾಲು

ನಡುವಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬದುವು

ರಸ್ತೆ ಪಾಲು

 

ದಿನ ಬಿಡದೇ ಸುರಿವ

ಮುಂಗಾರು ತಂಪಾಗಿಸಿಹುದಿಲ್ಲಿ

ಬರೀಯ ಇಳೆಯನ್ನ

ಒಡೆದ ಮನಸುಗಳನ್ನಲ್ಲ

 

ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆಗಳ ಬೆಸೆವ

ಈ ಬಯಲು ದಾರಿ

ಮನಸುಗಳ ಬೆಸೆವಲ್ಲೇಕೋ

ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲ.

 


-- ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್            0 comments:

Post a Comment